NetIntegrates berättelse

Med visionen att vad som helst ska kunna anslutas och kopplas upp online startade Ove Bristrand NetIntegrate i oktober 2004, Online all the time, anywhere with anything. Affärsidén var att importera hårdvaruprodukter för nätverk och telefoni, samt ge support till företag. NetIntegrate började på ett kontorshotell i Årsta park med visioner inför framtiden.

Redan i december 2004 fick Ove möjligheten att leverera produkter till företaget Mobeon som var ett dotterbolag till Ericsson. Mobeon inledde ett projekt att leverera paketerade lösningar för mobiloperatörer. Under 2005 övergick avtalet till att vara direkt med Ericsson istället.

Ungefär samtidigt inledde NetIntegrate ett nytt samarbete med den tyska leverantören Funweks som hade ett brett utbud av routrar, trådlöst samt telefoni. Ove hade tidigare kommit i kontakt med Funweks routeravdelning vid namn Bintec på den stora IT mässan Cebit i Hannover 2001, när Ove arbetade på LanQvip.

En produkt som blev en stor säljsuccé var en IP-telefon som bl.a. såldes till operatören Rix Telecom i 100-pack. Bintec routrar såldes till bilindustrin i Norden. Verksamheten utökades med 2 anställda och ett antal konsulter för den ökande efterfrågan på produkter

Under 2007 fick NetIntegrate problem med leveranser från en av leverantörerna samtidigt som Funkwerk ville utöka sin marknadsandel i Norden. Ove som vid den här tiden var ensam på NetIntegrate erbjöds av Funkwerk att ansvara för Norden som agent.

Framgångar med kunder fortsatte trilla in från bilindustrin samt ett avtal med Telenor i Norge dit routrar levererades i 100-pack. Framgångar med installationer av trådlösa nätverk på industrier.

Under tiden Ove inledde samarbetade med Funkwerk startade Oves fru Maria, upp en bifirma som virtuell assistent under namnet Distanskontor. NetIntegrate hade under 2009 stött på problem med serverkrascher vid 2 tillfällen. Midsommarhelgen 2009 flyttades e-post och SharePoint från server till Microsofts molntjänst BPOS som var en föregångare till Office 365. Då flyttade Ove hem företaget samtidigt som resor i Norden och Tyskland var vardagen under veckorna.

Ove insåg att molntjänster skulle bli framtiden, i december 2010 avslutades samarbetet med Funkwerk och NetIntegrate fick en ny start och inriktning. Innebörden av visionen fick en utökad tolkning. Att på valfri tid och plats och med valfri enhet kopplades anställda till molntjänster. Dottern Anna arbetade under sitt sista år på gymnasiet på NetIntegrate med digital marknadsföring på deltid. NetIntegrate var tidiga med att satsa på Office 365 som lanserades under 2011. Under 2011 var kontoret på kontorshotell i Frösundavik i Solna under ett års tid därefter flyttades kontoret till Bromma på ett annat kontorshotell.

Ove hade blivit aktiv i den svenska föreningen för Microsoft partner IAMCP, som kontaktats av en yrkeshögskola för en utbildning av framtida SharePoint utvecklare. Oves engagemang växte och ledde till att Ove blev lärare som konsult under 2 månader per år. Ove utbildade i grunderna i SharePoint och fick förmånen att utbilda nära på 100 studenter, Ove tog även initiativ till en utbildning som fick namnet Cloud Advisor där han utbildade 2 årskullar. Kontoret flyttades hem i slutet av 2013. Bifirman Distanskontor lades vilande när Maria fick anställning hos hennes största kund.

Under 2013 utökade Ove sitt nätverkande i IAMCP, bl.a. med en resa till Bryssel där han och andra Microsoft partner fick diskutera en ny lag som då utformades i EU. Ove fick då träffa lobbyister samt tjänstemän som skrev på lagen som skulle få förkortningen GDPR.

Under åren 2013-2015 arbetade Ove tillsammans med andra Microsoft partner med SharePoint samt själv med ett system för CRM som få även inom Microsoft kände till, Business Contact Manager (BCM). Ove fick flera uppdrag på BCM även med några större organisationer. SharePoint och Office 365 var även kunduppdrag som utfördes.

Hösten 2015 utökades NetIntegrate med en student från SharePoint utbildningen samt sonen Eric. En utökad satsning på SharePoint inleddes, en installation av SharePoint server genomfördes för en kund som än idag arbetade vidare i den lösningen. Samtidigt hade Ove kvar uppdrag som lärare nu både i SharePoint och molntjänster. Det blev för mycket och NetIntegrate var nära att få läggas ned. Det som blev kvar var Ove och Eric, som hade turen att hitta flera samarbeten med branschkollegor. Ett av uppdragen som inleddes under 2016 var att skapa en Power App för skapande av SharePoint siter. NetIntegrate hyrde under dessa år kontorsrum av en branschkollega i centrala Stockholm.

Under 2016 inleddes flera uppdrag i införande samt utbildning i GDPR, Ove fick då nytta av sina kunskaper från Brysselresan 3 år tidigare. Under 2 års tid utbildade Ove över 500 företagare i GDPR, bl.a. branschkollegor via ett uppdrag inom IAMCP. Under dessa år utförde NetIntegrate ett stort antal flytt av filer från serverdisk till SharePoint Online via egenutvecklade PowerShell script som skapades av Eric.

Under 2018 flyttade NetIntegrate in på kontorshotell vid Ulvsundasjön i Bromma där kontoret fortfarande är. Uppdragen fortsatte med SharePoint och Office 365, bl.a. med att hjälpa en högskola flytta från servrar till molnet i Office 365.

Under andra halvåret 2019 utökades uppdragen med drift av IT för några kunder samt en satsning på Dynamics 365 och Power Platform. Ove fick nytta av sina kunskaper från BCM samt ärendehanteringssystem som Ove var med på att införa under 90-talet på Bankgirot där Ove arbetade i 10 år.

I december 2019 insåg Ove och Eric att NetIntegrate behövde utökas, en konsult som studerar systemutveckling på yrkeshögskola hyrdes in via bemanningsföretag. Max har vuxit in i rollen och bidrar nu till NetIntegrates satsning på integrationer av molntjänster med API samt Power Platform och Dynamics 365. 

Nu 2021 utökas samarbetet med flera branschkollegor för att hjälpa flera kunder med molntjänster, det är kompetenser som tillförs samtidigt som nuvarande kompetenser kan användas fullt ut med fokus.