Vad är SharePoint?

SharePoint är ett verktyg som används som intranät. SharePoint är en digital samarbetsplattform som är anpassat för att hantera stora mängder information och många använder det för att lagra dokument. SharePoint kan användas för att stödja arbete i team och projekt. Du och dina kollegor kan dela kunskap och se kopplingar mellan information och användare. Som företag kan ni välja att ha alla dokument och annan information lagrade direkt i molnet.

 

 

Fördelar med att använda SharePoint

 

 

Dokumenthantering

Dokumenthantering, är en stor fördel när det kommer till SharePoint. Nu behöver ni aldrig mer jobba i utforskaren eller ha lösa papper, utan ni kan ha all information och dokument lagrade i SharePoint. Ni kan enkelt dela dokumenten med varandra och redigera i dokumenten samtidigt. SharePoint hjälper dig att bli papperslös.

 

Formbart

SharePoint är skalbart och kan anpassas efter ditt företags behov. Det finns en mängd funktioner som underlättar samarbete inom allt från mindre projektgrupper till större divisioner. SharePoint är ett system du når via webbläsare och en del av Office 365. Det finns möjligheter att skapa olika typer av samarbetsytor, projektytor eller varför inte ett intranät. Lätt att hitta all information med en inbyggd sökfunktion. Du kan söka efter allt från dokument och länkar till människor, t.ex. kan du söka efter specifik kompetens i organisationen.

  

Arbetsflöden

Att styra ett arbetsflöde, en uppgift, så att den hanteras utan störningar och inte blir liggande eller glöms bort hanterar SharePoint galant. Personer eller grupper kan tilldelas uppgifter och när uppgiften är färdig går bollen vidare till nästa person som tar vid. När en uppgift tilldelas skickas ett mail med innehåll och länk till uppgiften.

Behörighetshantering

Med SharePoint har du möjligheten att distribuera förvaltningen av samarbetsytor hela vägen ut till affärsenheterna/avdelningarna, så att varje avdelning själv kan hantera behörigheter. Exempelvis kan chefer och liknande ha tillgång till alla listor och dokument, medan andra bara ser delar av det.

                                                                                                                   

In & utcheckning samt versionshantering

Du kan välja att checka ut ett dokument när du behöver redigera off-line, (utan tillgång till internet och SharePoint) eller om du vill undvika att dina kollegor ändrar i dokumentet. När du sparar och checkar in dokumentet får du valet att skapa en ny version av dokumentet. Du slipper döpa dokumentet med versionsnummer, eftersom SharePoint hanterar det åt dig. Vill du gå tillbaka till föregående version kan du enkelt göra det.

Mobilitet

SharePoint är anpassat för att komma åt information från mobil, surfplatta eller dator. Allt för att ni skall kunna komma åt företagets information var ni än befinner er. 

 

 

 

SharePoint är som ett pussel, du kan välja att lägga 15, 50, 500, 5 000 eller 50 000 bitar. Liksom ett pussel kan det se olika ut.