Mer än dokument


Portaler som Intranät är det flera företag som använder SharePoint till. Flera företag har fått vår hjälp att starta med att skapa Intranät.

 

Portaler med sidor är för intern kommunikation för nyheter, företagshändelser samt inbäddade funktioner som t.ex. Yammer.

 

Listor är ytterligare använt av många som har SharePoint som Intranät. Det kan t.ex. vara listor med kontakter, inventarier, affärsmöjligheter. Allt det du gör listor av i Excel kan bli listor i SharePoint.


Intranät

OneDrive vs SharePoint


OneDrive for business är "me-files" och SharePoint är "we-files" i övrigt är det ingen skillnad i funktion. Alla filer du lagra i OneDrive är inte delade med kollegor. Du kan dela dom om du vill.

 

I både SharePoint och OneDrive kan du lägga till kolumner för att filtrera, sortera och gruppera filer efter val i kolumnerna.

Då kan du komma ifrån att använda mappar.

 

Filer i SharePoint och OneDrive kan synkroniseras även om vi inte rekommenderar det.


OneDrive/SharePoint

SharePoint är en vital del i Office365


Att använda Office 365 utan att använda SharePoint

blir svårare och är som att köra bilen på ettans växel ut på den digitala motorvägen.

 

SharePoint är det vi fokuserar mest på med Office 365, vi har hjälpt flera Microsoft partner som inte har egen kompetens inom SharePoint.

 

Nu finns många funktioner i Office 365 som kräver att du använder SharePoint. Teams och Office 365 Groups innehåller fillagring som sker i SharePoint. Delning av länkar till dokument via e-post är för dokument i OneDrive eller SharePoint.

 

Enklast för att spara filer som du får som bilagor görs till OneDrive eller Groups.


SharePoint i Office 365