Vad är SharePoint?

SharePoint är Microsofts webbaserade lösning där du på ett säkert sätt kan lagra, strukturera och dela information med andra användare via internet.
Systemet är ett smart, mobilt intranät som ökar flexibiliteten och gör det möjligt att effektivisera samarbetet inom organisationen genom att alltid vara anslutna.

När som helst och vart som helst samt från valfri enhet – använd SharePoint för bättre teamwork.

Fördelar med SharePoint:

  • Du kan bygga ett intranät som fungerar i såväl mobiler som datorer.

  • Skapa listor och slippa använda Excel, med listor kan alla redigera samtidigt.

  • Automatisera flöden och processer m.h.a. PowerApps och Flow.

  • Du kan kategorisera dokument så att de blir sökbara.

  • Du kan koppla till säkerhetsfunktioner så att dokument enbart kan öppnas av behörig användare.

  • Du kan begränsa vad en användare har för tillgång och behörighet att redigera i dokumentet.

  • Du kan dela dokument med samarbetspartner och kunder.

  • Du kan skapa dokumentdelningsytor som kontrolleras med samma inloggning som till övriga applikationer i Office 365.

Vårt huvudfokus är SharePoint, en vital del av Office 365

Att använda Office 365 utan att använda SharePoint blir svårare och är nästan som att köra med bilen på ettans växel på den digitala motorvägen. Idag innefattar Office 365 många funktioner som kräver att du använder SharePoint. Funktioner som Office 365 grupper och Teams har all dokumenthantering i Sharepoint.

Vårt huvudfokus är SharePoint, vilket är vad vi är mest kända för. Vi hjälper en rad branschkollegor som – likt oss – är Microsoft-partners och erbjuder
Office 365, men som inte kan SharePoint.

På NetIntegrate har vi jobbat med SharePoint sedan 2006 och har djup kunskap om systemet. För att ge dig och ditt team bästa möjliga utgångsläge hjälper vi naturligtvis till att bygga ett intranät i SharePoint. Därefter coachar vi er även så att alla ska känna sig bekväma i hur systemet ska hanteras.