netintegrate

"Online all the time, anywere with anything"
Välkommen till NetIntegrate!
Modernisera flöde och tillgänglighet av information i organisationen, det skapar förutsättningar för effektivare administration som frigör mera tid för kundkontakter. 
Med automatisering av manuella rutiner och processer minskas fel beroende av den mänskliga faktorn samt ökar personalens nöjdhet. Det monotona inmatande kan minska med  en bot som sköter den inmatning en ansttälld gör manuellt ofta. Det bidrar till att öka attraktionskraften för rekrytering av ny personal.

Du och dina kollegor ska få möjligheten att arbeta platsoberoende samt valfri tid och enhet(dator, mobil, sufplatta eller andra enheter. Vår vision kvarstår, "Online all the time, anywhere with anything"

Du får hjälp av oss på NetIntegrate att förbättra dina kunskaper och färdigheter i att arbeta med Microsofts molntjänster. Hantering av molntjänster och införande gör vi via vårt dotterbolag SoftIntegrate.


SoftIntegrate hemsida

Vill du automatisera monotont inmatande av text eller automatisera andra åtgärder? Låt en robot göra det arbetet.

Kontakta oss med dina frågor!

När du fyller i dina uppgifter i formuläret behandlar vi dina personuppgifter enligt vår  integritetspolicy.