netintegrate

"Online all the time, anywere with anything"
Välkommen till NetIntegrate!
Modernisera flöde och tillgänglighet av information i organisationen, det skapar förutsättningar för effektivare administration som frigör mera tid för kundkontakter. Med automatisering av manuella rutiner och processer minskas fel beroende av den mänskliga faktorn samt ökar personalens nöjdhet. Det bidrar även till att öka attraktionskraften för rekrytering av ny personal.

Vi gör det med att digitalisera flöde och processer för att göra det möjligt att arbeta platsoberoende. Vi tar bort pappersberoende och manuella processer. Istället för pappersblanketter skapar vi digitala formulär där data som matas in automatiseras. Vi gör det med molntjänster.

Kundcase: Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Ersta Sköndal Bräcke Högskola har sedan 2016 tagit hjälp av NetIntegrate att hitta rätt i molnet. Se IT-chefen Klas Eriksson berätta om samarbetet.

Kontakta oss med dina frågor!

När du fyller i dina uppgifter i formuläret behandlar vi dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.