NetIntegrate Sweden AB

Arbeta platsoberoende på valfri tid och med valfri enhet

Föreställ dig att ha personal med komplett kompetens för företagets IT-verktyg. En papperslös arbetsplats. Flexibla arbetstider som är platsoberoende för ett effektivare arbete. Att på ett enkelt vis kunna skala upp och ned antalet licenser av program och tjänster för dina anställda.

Visst låter det ganska bra? Kanske till och med jättebra? Att jobba de klassiska kontorstiderna är enligt mångas mening mossigt. Vi håller med. Nya tider råder där anställda efterfrågar flexibla arbetstider för att kunna anpassa till trafiksituationen, dagistider, träningar och andra åtaganden. Samtidigt eftersträvar organisationer att bli en effktivare verksamhet. 

NetIntegrate möjliggör exakt detta för båda parter. Med vår erfarenhet och kompetens av Microsofts molntjänster erbjuder vi dig och ditt företag de tjänster som passar just er verksamhet absolut bäst.

Seminarium 26/3 9-11, Hur mycket manuellt arbete kan du digitalisera?

Arbeta var du vill, när du vill och från valfri enhet.
Ta del av vårt tjänsteutbud och upptäck hur vi kan hjälpa dig och ditt team på bästa sätt!

Om oss

SharePointOffice 365GDPRNetSPNoxCloud SecurityKompetensutveckling