netintegrate

"Online all the time, anywere with anything"
Välkommen till NetIntegrate!
Modernisera flöde och tillgänglighet av information i organisationen, det skapar förutsättningar för effektivare administration som frigör mera tid för kundkontakter. Med automatisering av manuella rutiner och processer minskas fel beroende av den mänskliga faktorn samt ökar personalens nöjdhet. Det monotona inmatande kan minska med  en bot som sköter den inmatning en ansttälld gör manuellt ofta. Det bidrar till att öka attraktionskraften för rekrytering av ny personal.

Det är inte så svårt att modernisera med att digitalisera flöde och processer, vilket enklare gör det möjligt att arbeta platsoberoende. Fokus är på att ta bort pappersberoende och manuella processer. Istället för pappersblanketter arbetar du med digitala formulär där data som matas in automatiseras. Allt görs med molntjänster från Microsoft. Vi bygger det med våra egna resurser på ett visionärt sätt, ofta med API från Microsoft samt andra leverantörer.

Kundcase: Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Ersta Sköndal Bräcke Högskola har sedan 2016 tagit hjälp av NetIntegrate att hitta rätt i molnet. Se IT-chefen Klas Eriksson berätta om samarbetet.

Kontakta oss med dina frågor!

När du fyller i dina uppgifter i formuläret behandlar vi dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.