Automatisering

Fortfarande utförs mycket arbete manuellt på kontor, det vill vi hjälpa er att automatisera.

Fördelen med automatisering är att ta bort repetetiva och monotona processer, samt att underlätta och effektivisera att processer utförs rätt.
 

Att automatisera behöver inte vara svårt, det handlar om att ställa rätt frågor.

Exempel på processerer vi kan automatisera är

  • Onboarding av nyanställd samt även offboarding när en anställd slutar.
  • Beställningsprocesser.
  • Felanmälansmottagande.

Vi bygger lösningarna med Microsoft 365 och i vissa fall även med Dynamics 365.

Tidrapport

Att hantera tidrapportering är ett arbete som ofta sker manuellt och på papper.

Vi har tagit fram en lösning som kopplas till Microsofts molntjänst Dynamics 365. 

Du registrerar tid via ett formulär som hämtar kundnamn från de registrerade i Dynamics 365.

Du kan enkelt via dator eller mobil registrera kundarbeten som utförts.

All rapportering kommer i en lista i Dynamics som kan exporteras till Excel för att vara fakturaunderlag.

Historiken kan synas i kontakt-kortet för kunden.

Allt det här kan du få hjälp med av oss på NetIntegrate.

Lösningen kan enkelt byggas ut med nya funktioner.

Projektportal

Att enkelt dela dokument inom en projektgrupp är en stor utmaning. Den blir ännu större om ni vill sätta taggar på dokumenten.

En lösning för att skapa nya projektsiter utvecklade vi för flera år sedan för SharePoint server och Online, nu har vi skapat en för Teams som bygger på PowerApps och API.

Det är en webblösning byggd på API som skapar projektplatser enligt en mall i Teams. Indata skriver du in via en PowerApp som projektnamn samt taggar för projektet.

När du och dina kollegor skapar dokument så taggas dokumenten automatiskt. Det oavsett om du sparar dokumenten via webbläsare eller synkade filer med OneDrive.

En sökfunktion gör att du kan filtrera sökresultaten efter de taggar ni valt när projektet skapats.

Det går även att byta namn på projektet samt ändra taggar.