Är molntjänster säkra? 

De flesta företag kan få molntjänster att vara säkrare än att hantera det själva och även än att engagera ett IT-support företag att hantera det för dom.

Du kan få hjälp av oss på NetIntegrate att använda de funktioner för säkerhet som finns i Office 365 som är vår stora satsning av molntjänster.

Du får en kombination av vårt kunnande av teknik samt våra samarbetspartner CM-Juridiks kunnande om IT-juridik. 

Praktiskt införa GDPR


Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) berör alla som behandlar personuppgifter om medborgare i EU.

Du får hjälp att praktiskt införa säkerhet och analys av de IT-system där din organisation hanterar personuppgifter. 

Det räcker inte med att sätta upp policy baserade på teori och lagtolkning. Du får teknik och juridik förklarat på vanligt språk.

GDPR i praktiken

Filtrera E-posten


Hjälp dina användare att inte skicka information utanför företaget.

Det gör du enklast med inbyggda filterfunktioner i Office 365 mailfunktion Exchange Online.

Du betalar redan för det i Office 365, du får enkelt hjälp av oss.

V har lång erfarenhet av IT-säkerhet och även av Office 365.


Filtrera e-post

Skydda dokument


Med rättighetshantering och klassificering av dokument kan du skydda dokument.

Dokument kan skickas med begräsningar så mottagaren inte kan kopiera innehåll, skriva ut dokumentet eller skicka det vidare. Det gäller även om dokumentet kopieras till ett USB-minne från SharePoint Online.

Du kan skydda affärhemligheter och personuppgifter från att spridas till obehöriga.


Skydda dokument