Integritetspolicy NetIntegrate Sweden AB

Att skydda och bevara det förtroendet vi fått att behandla personuppgifter är en självklarhet för oss på NetIntegrate. Vår strategi är att alltid skydda personuppgifter samt annan känslig information. Att ha en hög säkerhets och skyddsnivå har alltid varit och är viktigt för oss.

Personuppgifter vi hanterar av våra kunder

Namn, e-post adress, telefonnummer, företag, titel, digitala identiteter(användarnamn), bild, adress(för leverans och vid besök hos er) enhetsnamn(dator/mobiltelefon vid övervakning och support), logg över tjänster och produkter vi levererar, innehåll som du delger oss i e-postmeddelanden, mötesbokningar i kalender, minnesanteckningar vid möten, personnummer för enskilda företag samt kommentarer du gör på våra sociala medier.

Personuppgifter vi hanterar när du besöker vår hemsida

Uppgifter du ger oss om du godkänner cookies är IP-adress, position, enhet(dator/mobil) du använder, webbläsare och operativsystem du använder samt vilka sidor du besöker.

Godkänner du inte cookies så lagrar vi ingen information.

Personuppgifter vi hanterar av våra kontakter

Namn, adress, telefonnummer, företag, titel, telefonnummer, e-postadress, innehåll i e-postmeddelanden, hur vi kom i kontakt med dig, nätverk du tillhör samt minnesanteckningar vid möten.

Laglig grund för behandling

För kunder vi har avtal med att leverera tjänster och produkter lagrar vi dina uppgifter enligt avtal som laglig grund.

För kontakter vi har via nätverk eller när du kontaktar oss använder vi intresseavvägning som laglig grund. Du har alltid din rätt till din identitet enligt lagstiftning.

För affärstransaktioner som registrerats i våra affärssystem har vi rättslig förpliktelse som laglig grund.

Var lagras information?

Huvudregeln är att  vi lagrar information inom EU/EES, viss information kan delas med leverantörer i s.k. tredje länder. Vi har alltid avtal med dessa leverantörer om behandling av personuppgifter enligt våra rutiner och beskrivningar.

Säkerhet

Vi har genomfört en risk och sårbarhetsanalys där vi identifierat att det inte finns  höga risker och sannolikheter att information kan missbrukas eller förstöras. Vi har en hög säkerhetsnivå samt en grundlig kontinuerlig analys av potentiella hot.

Vilka delar vi med oss av information till?

Vi delar med oss av information till våra leverantörer när du gör affärer med oss samt när du visar intresse av att göra affärer med oss.
Efter godkännande från dig kan vi dela dina kontaktuppgifter med kontakter som du kan vara intresserad av att komma i kontakt med.
När du besöker vår hemsida och sociala medier och godkänner cookies kommer din information lämnas ut till analysföretag (t.ex. Google Analytics).
Vi kan komma att dela information såsom personuppgifter till potentiella köpare vid en försäljning av hela eller delar av verksamheten.

Din rätt till din digitala identitet

Du har rätten enligt dataskyddsförordningen att få dina uppgifter rättade, rätten att få ta del av din information som vi har om dig(s.k registerutdrag), rätten till begränsning av behandling samt rätten att bli raderad.

Hur länge sparar vi information?

Dina personuppgifter kommer vi att spara enligt nedanstående policy.

Är du kund till oss så sparar vi informationen under tiden du är kund samt ytterligare 1 år därefter. Information om affärstransaktioner sparas så länge vi har rättslig förpliktelse(bokföringslagen samt garantiåtaganden).

Har du kommit i kontakt med oss sparar vi informationen enligt intresseavvägning, med möjligheten att begära rätten till radering. Vi kommer minst en gång per år inventera våra register för att rensa bort information vi inte kan spara av intresse eller annan rättslig föpliktelse.

Kontaktuppgifter till NetIntegrate

Du kan alltid kontakta oss på NetIntegrate Sweden AB om frågor gällande denna policy.

integrity@netintegrate.se samt telefon 08-5000 3170.