Digitalisera affärsprocesser

Med Microsofts Power-platform koncept kan du bygga såväl enkla smarta lösningar för att omvandla affärsprocesser till att bli digitala.

Digitalisering handlar inte enbart om att implementera digitala system som molntjänster, det innebär även att omvandla affärsprocesser från att vara analoga till att bli digitala.

Information är det viktiga och inte formatet. Att digitalisera A4-papper genom att kopiera över dom till molntjänster eller scanna in dom för att lagras digitalt. Det är svårt att läsa en A4-sida i en mobiltelefon, att anpassa information efter enhet du använder är inte enkelt.

Att skapa formulär, informationssidor, bilder och grafer gör att informationen är lätt tillgänglig oavsett var du är och med vilken enhet du arbetar med.

Grunden i Power-Platform är en gemensam databas, Common Data Service. Det är samma databas som apparna i Dynamics 365, PowerApps, Flow och PowerBI hämtar information ifrån.

Att hämta data från en gemensam databas ger dig den uppdaterade informationen. Tyvärr är det vanligt att information hämtas genom att skapa rapporter som lagras i Excel för att mailas ut till de som ska ta del av informationen. Att ta beslut på information från rapporter som är gamla(det räcker med att det är timmar sedan rapporten togs ut) riskerar att du tar ett felaktigt beslut.