För att uppfylla NIS2 krävs att du genomför ett antal aktiviteter samt att du dokumenterar.
Här är en checklista för ditt arbete med NIS2, det är den listan vi använder när vi hjälper till.

- Riskbedömning och säkerhetsstrategi
- Säkerhetsåtgärder
- Incidenthantering
- Övervakning och loggning
- Medvetenhet och utbildning
- Leverantörshantering
- Kontinuitetsplanering
- Samarbete och informationshantering
- Efterlevnad och rapportering
- Utvärdering och förbättring

Du behöver rutiner, planer, dokumentation och medvetande för att uppfylla NIS2

Nu är det lag på att göra det alla redan skulle ha gjort!