Policy för bemötande

Tillgänglighet

Målsättningen är att samtliga kunder, medarbetare och samarbetspartner har rätt till likvärdig service och bemötande med NetIntegrate.

Arbetet med att utvärdera och förbättra servicen och tillgängligheten sker kontinuerligt. Dels via utvärderingar samt via utbildning i bemötande.

Alla anställda ska ha grundläggande kunskaper om funktionsnedsättningar samt hur tillgänglighet och bemötande kan förbättras och anpassas efter olika behov.

Jämställdhet och Inkludering

Samtliga anställda och konsulter ska behandla medarbetare, kunder och samarbetspartner på ett likvärdigt sätt. Fokus ska enbart vara på att bedöma och värdera personer efter kunskap och behov och inte utifrån ett flertal områden. 

Målsättningen är att samtliga personer som kommer i kontakt med NetIntegrate ska behandlas jämställt och känna sig inkluderade.
Jämställdhet och inkludering hör ihop så att samtliga som kommer i kontakt med NetIntegrate ska känna sig bemötta utifrån sina förutsättningar.

Arbetet med att utvärdera och förbättra behandling av personer sker kontinuerligt. Dels via utvärdering, öppna samtal samt via utbildning. Vid rekrytering ska processen ske på ett jämställt och inkluderande sätt.