Vi har för en kund tagit fram en PowerApp med syfte att samla in information om kundens systemanvändare för att smidigt kunna implementera Microsoft Intune
på användarnas mobiler.


Varje användare behöver i förväg generera en systeminformationsfil och bifoga i applikationen. Namn och e-postadress hämtas automatiskt, beroende på vilket Officekonto som använder appen.

Informationen skickas sen till vår databas där ett arbetsflöde hämtar den nödvändiga informationen som Intune behöver, vilket i längden sparar mycket värdefull tid och gör det både enklare för kunden samt oss.

Nu har vi den färdiga lösningen som vi kan använda för andra kunder, vill du ta del av vår lösning så kan du kontakta oss på telefon 08-5000 3170 eller e-post sales@netintegrate.se.