Vi har å en kunds räkning tagit fram en PowerApp med syfte att samla in information om kundens systemanvändare för att smidigt kunna implementera Microsoft Intune på användarnas enheter.

Varje användare behöver i förväg generera en systeminformationsfil och bifoga i applikationen. Namn och e-postadress hämtas automatiskt, beroende på vilket Officekonto som använder appen.

Informationen skickas sen till vår databas och ett arbetsflöde hämtar det nödvändiga datat som Intune behöver, vilket i längden sparar mycket värdefull tid och gör det både enklare för oss, kunden samt slutanvändaren.