Vi har för en kund tagit fram en PowerApp med syfte att samla in information om kundens systemanvändare för att smidigt kunna implementera Microsoft Intune
på användarnas enheter


Varje användare behöver i förväg generera en systeminformationsfil och bifoga i applikationen. Namn och e-postadress hämtas automatiskt, beroende på vilket Officekonto som använder appen.

Informationen skickas sen till vår databas och ett arbetsflöde hämtar den nödvändiga informationen som Intune behöver, vilket i längden sparar mycket värdefull tid och gör det både enklare för oss, kunden samt slutanvändaren.

Nu har vi den färdiga lösningen som vi kan använda för andra kunder, vill du ta del av vår lösning så kan du kontakta oss.