Cloud Developement

AUTOMATISERADE AFFÄRSPROCESSER

Fortfarande utförs mycket arbete manuellt på kontor, det vill vi hjälpa er att automatisera.

Fördelen med automatisering är att ta bort repetetiva och monotona processer, samt att underlätta och effektivisera så att processer utförs rätt.

Att automatisera behöver inte vara svårt, det handlar om att ställa rätt frågor.
Hur kan vi hjälpa dig?

Exempel på processerer vi kan automatisera är bl.a.

 • Rapportering av avvikelser vid kvalitets och arbetsmiljö brister.
 • Beställningsprocesser.
 • Felanmälansmottagande.
Vi bygger lösningarna med Microsoft 365 samt även ibland med Dynamics 365.

RPA med Microsoft 365
(Robotic Process Automation)

Har du och dina kollegor monoton inmatning av data från t.ex. Excel filer?

Låt en robot mata in data i dina system. Med en extra licens till Microsoft 365 är det möjligt, licensen kan vi hjälpa dig med och den heter Power Automate with attended RPA, du kan om du vill slippa starta det själv lägga till unattended RPA.

Ett flöde startas t.ex. när en fil lagras i SharePoint, Excel raderna läses igenom och data matas automatiskt in i systemet. Excelfilen fylls på med verifiering att inmatning skett. När roboten är klar flyttas filen till en plats för av roboten utförda filer.

Den lösning som beskrivs ovan har vi gjort för en kund som nu beställt att ytterligare en monoton orocess ska automatiseras.

Själva har vi skapat en robot för registrering av ny kund i Fortnox genom att hämta uppgifter från en webbsida. När Microsoft har utvecklat färdigt så kan vi även ta med inmatning av ny kund i Dynamics 365.

Intranät i SharePoint

Att använda SharePoint som Intranät gör många företag, de flesta är medelstora till stora.

Nu finns möjligheten för även småföretag med vårt baspaket Intranät i SharePoint.


Hur kan du få hjälp?

Du kan få en färdig lösning med Intranät i SharePoint Det färdiga Intranätets baspaket kostar dig som kund 6 000 kronor plus moms.

I baspaketet ingår 
 • Startsida med 3 bilder(ge oss dina).
 • Siter för kund, sälj, ledning och ekonomi.
 • Navigering
 • Introduktion

  När du sen är redo för tillägg löser vi det tillsammans med dig.
  Tillägen kan vara någon av de lösningar som beskrivs på den här sidan, eller något som du och vi inte kommit på ännu.

AUTOMATISK ÖVERSÄTTNING

På en internationell arbetsplats där flera språk är vanligt förekommande, kan det bli mycket manuellt arbete med att översätta text, vare sig den ligger på SharePoint, i ett Word-dokument eller någon annanstans på webben.
Våran lösning översätter innehåll med ett enkelt knapptryck.
Läs mer här.

TUNE-IN ASSISTANT

Microsoft Intune är en integrerad plattform för slutpunktshantering av företagsägda enheter och gör det enkelt att administrera dessa.
Ett av stegen för att implementera Intune på en arbetsplats kräver viss systeminformation om varje enhet och vi har tagit fram en PowerApp som gör det enkelt att komma igång.
Läs mer här.

FLERA LÖSNINGAR

Behovet av skräddarsydda lösningar växer i takt med att förståelsen för hur kraftfulla dessa system kan bli.

Vi rådgör med våra kunder för att tillsammans skapa den bästa lösningen för just era behov.