Cloud Developement

Automatiserade affärsprocesser

Fortfarande utförs mycket arbete manuellt på kontor, det vill vi hjälpa er att automatisera.

Fördelen med automatisering är att ta bort repetetiva och monotona processer, samt att underlätta och effektivisera så att processer utförs rätt.
Att automatisera behöver inte vara svårt, det handlar om att ställa rätt frågor.
Hur kan vi hjälpa dig?
Exempel på processerer vi kan automatisera är
  • Onboarding av nyanställd samt även offboarding när en anställd slutar.
  • Beställningsprocesser.
  • Felanmälansmottagande.
Vi bygger lösningarna med Microsoft 365 samt även med Dynamics 365.

Tidrapportering

Tidrapportering är ett arbete som vanligtvis sker digitalt. Det finns en rad verktyg och applikationer för detta. Det händer ändå att rapporteringen inte blir korrekt. Den vanligaste anledningen är att det registreras i efterhand, dagar eller t.o.m. veckor efter avslutad aktivitet.

Hur kan vi hjälpa dig?
Vi har en färdig lösning som kopplas till Microsofts molntjänst Dynamics 365. Du registrerar tid via ett formulär som hämtar kundnamn från de registrerade organisationerna i Dynamics 365. Du kan enkelt via dator eller mobil registrera kundarbeten som utförts.
All rapportering kommer i en lista i Dynamics 365 som kan exporteras till Excel för att vara fakturaunderlag.
Historiken kan synas i kontaktkortet för kunden.
Lösningen kan byggas ut med nya funktioner, såsom automatiskt skapande av fakturor.

Dokumentportal för projekt

Att enkelt dela dokument inom en projektgrupp vara en utmaning. Den blir ännu större om ni vill kategrorisera  dokumenten med taggar.

Hur kan vi hjälpa dig?​
Vi har en färdig lösning för att skapa nya projektsiter. Vi erbjuder en lösning för Microsoft Teams som bygger på PowerApps och smarta funktioner för taggning av dokument.
När du och dina kollegor skapar dokument så taggas dokumenten automatiskt. Det oavsett om du sparar dokumenten via webbläsare eller synkade filer med OneDrive.
En sökfunktion gör att du kan filtrera sökresultaten efter de taggar ni valt när projektet skapats.