Min roll som SharePointmentor är att hjälpa organisationer med hur ni använder de funktioner som finns i SharePoint bäst för att få mest användarnytta av ert arbete i SharePoint.

Min erfarenhet är att det krävs en bra plan och genomtänkt struktur innan ni börja använda er av SharePoint. Att t.ex. enbart tänka på SharePoint som en plattform för dokumenthantering är ingen bra plan.

Jag kan förklara hur ni ska använda er av SharePoints funktioner som bl.a.

  • Webbplatskolumner (Site Columns)
  • Innehållstyper (Content types)
  • Content type hubb
  • Dokumentbibliotek utan mappar.
  • Webbdelar(Webparts)
  • Listor
  • Sök
  • OneDrive för business

Vill ni som flera andra har gjort kan ni kontakta mig för ett möte där jag kan ge er ett förslag på om ni behöver hel eller halvdagar för hjälp med att få mer affärsnytta med er SharePoint.

Skicka mig e-post på sales@netintegrate.se eller ring på 08-5000 3170.