OM OSS

”Online all the time, anywhere with anything”

NetIntegrate grundades 2004 och har genom åren organiserat sig som en Hub-firm, vilket du och ditt team kan dra stor nytta av. Vårt "solsystem" med planeter som kompletterar oss och hjälper oss att utföra våra uppdrag är byggt med samarbetspartners som vi har ett starkt och långsiktigt förtroende för.

Med oss får du en samarbetspartner som:

  • Ger dig och dina medarbetare trygghet och kunskap för att arbeta effektivt, vilket frigör mer tid till annat och minskar antalet utmaningar.
  • Fokuserar på att automatisera de manuella rutinerna för såväl dig och din verksamhet, som för oss själva.
  • Hjälper dig att införa ett användarvänligt fokus på informationssäkerhet.
  • Har lång erfarenhet och bred kompetens av Office 365, samt Azure.
  • Kan förklara tekniken på ett sätt så att alla förstår.
  • Utgår från de krav som finns inom din verksamhet och anpassar systemen till din verklighet – istället för tvärtom.

Våra samarbetspartners: