Vad är NetSPNox?

NetSPNox är vår egenutvecklade produkt som integrerar SharePoint Online med affärssystemet Fortnox. Den största fördelen är att du som användare får ett sökbart, digitaliserat bokföringsarkiv och att du slipper skicka bokföringspapper via posten till dina kunder.

För en redovisningsbyrå är fördelen att era kunder kan få en överblick av både obetalda och betalda fakturor utan att behöva gå in i bokföringen. Bokföringsmaterial tas i större utsträckning emot i digital form för att sedan skrivas ut på papper. Sedan samlas de utskrivna verifikaten i pärmar och lagras därefter i 4-7 år för att följa bokföringslagen.

Fördelar som du och din redovisningskonsult får med NetSPNox:

  • Arbetet med bokföringen behöver inte längre utföras där pärmar och papper finns.
  • Överföringar sker digitalt och verifikat kan bokföras omgående.
  • Tillgång till leverantörsreskontra kräver inte åtkomst till Fortnox.
  • Leverantörsfakturor och verifikat är digitalt sökbara i SharePoint Online.

Så funkar det

Många använder Fortnox tjänst “Arkivplats” för koppling av bland annat PDF-filen till leverantörsfakturan. Med NetSPNox är det möjligt att ladda upp filen både till Fortnox Arkivplats och till SharePoint Online, vilket är en del av Microsofts Office 365 molntjänst. Ni behöver ge oss åtkomst till er SharePoint Online samt skapa en s.k. API

När leverantörsfakturan är bokförd och filen har kopplats till den, så hämtas uppgifterna automatiskt och kopplas till filen i SharePoint Online. Den information som då hämtas är leverantörsnamn, fakturanummer, betalningsinformation samt belopp och saldo.

Fakturor och verifikat blir både lättillgängliga och sökbara i SharePoint Online där de lagrade dokumenten kan hindras från att raderas på ett önskat antal år. Därmed kan bokföringslagen följas med ett fullständigt digitalt arkiv. Men du måste fortfarande spara de verifikat du får på papper i 4 år, vilka du scannar och laddar upp på samma sätt som filer som du får via e-post.

Anmäl dig för en demonstration