Netintegrates organisation

Du och dina kollegor kan dra nytta av att NetIntegrate har organisaerat sig som en Hub-firm. Vårt "solsystem" med planeter som kompletterar oss och hjälper oss att utföra våra kunduppdrag är byggt med samarbetspartner som vi har ett starkt långsiktigt förtroende för.
Installationer av datorer och nätverk samt delar av vår support av molntjänster utförs av vårt "Trosa-kontor"  VHD IT AB.
Arbete med juridik i frågor som berör bl.a. GDPR har vi samarbete med Advokatfirman EdmarLaw AB.
När våra kunder vill ha hjälp med CRM från Microsoft sköts det med samarbetspartnern i Örebro Daba Software AB.
Microsoft Project kan ni få hjälp med av vår samarbetspartner Agneta på Rebo&Stappe AB.
Microsoft Visio kan ni få hjälp med av vår samarbetspartner Staffan på TrainiT AB.
Produkter som datorer och tillbehör samt nätverk  har vi våra distributörer Alcadon, Also samt Crayon
Program tar vi som ni förstår från Microsoft, samt även CodeTwo och  Skykick