Tidrapportering med smarta formulär gör det enklare att registrera arbetad tid direkt efter avslutat uppdrag.


Tidrapportering måste och kan vara enkelt! Det händer allt för ofta att rapporteringen inte blir korrekt. Den vanligaste anledningen är att tiden registreras i efterhand, dagar eller t.o.m. veckor efter avslutad aktivitet.
Ta dig tid att botanisera på marknaden efter en lösning som passar dig och dina anställda. Vi har tagit fram en lösning för servicetekniker. Krav har varit.
•    Enkelt att rapportera
•    Integrerat flöde med fakturering
•    Analys av upparbetad tid på övergripande och detaljerad nivå

Under detta korta webinar kommer vi att visa några vanliga scenario för hur enkla tidrapporteringstjänster kan se ut. Alla tjänster bygger på Power Platform och Microsoft 365.
Välkommen att se mer!
NetIntegrate